[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
O FIRMIE
[an error occurred while processing this directive]
DLA KLIENTÓW  
INDYWIDUALNYCH
[an error occurred while processing this directive]
DLA FIRM 
I INSTYTUCJI
[an error occurred while processing this directive]
KONTAKT
[an error occurred while processing this directive]
                           DLA FIRM I INSTYTUCJI

Firma WILPRO zajmuje się projektowaniem obiektów dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Służymy klientom pomocą w znalezieniu najlepszych dla 
ich firm rozwiązań budowlanych, zrówno pod względem technicznym, jak i 
użytkowym. Proponujemy także ogólną obsługę inwestycji, załatwianie 
formalności urzędowych, uzgodnień w zakresie dostaw mediów oraz 
wykonanie wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę.

Nasza oferta dla firm dotyczy wykonania projektów budowlanych:
- obiektów produkcyjnych,
- budynków handlowych,
- obiektów usługowych,
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- obiektów infrastruktury technicznej,
- dróg dojazdowych,
- chodników,
- parkingów, placów i itd.

Podobne, do wyżej wymienonych, usługi proponujemy jednostkom 
administracyjnym i instytucjom budżetowym.

W szczególności oferta ta odnosi się do projektowania:
- dróg,
- mostów i przepustów,
- obiektów użyteczności publicznej,
- innych obiektów inżynierskich.

Rozwiązujemy 
problemy geotechniczne związane z projektowaniem:
- fundamentów bezpośrednich w trudnych warunkach gruntowych,
- posadowień głębokich (pale, ściany szczelinowe itd.),
- konstrukcji oporowych,
- stabilizacji osuwisk,
- odwodnień i drenaży,
- innych zagadnień geotechnicznych.

Gwarantujemy solidność wykonywanych usług oraz korzystne 
warunki finansowe.